Israel ISRAEL CUP
Beitar Yavne0 - 0Live*Shikun HaMizrah