Αλγερία ΑΛΓΕΡΊΑ League 1
CS Constantine2 - 2ΤελικόCA Bordj Bou Arreridj